Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Địa chỉ: Trường mầm non Nậm Giải
Điện thoại: 0374616277
Hotline: 0374616277
 • Vi Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0964333995
  • Email:
   vinga20101982@gmail.com
 • Lô Thị Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0344496667
 • Hà Thị Miết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0353088287
 • Ngân Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0387351531
 • Lô Thị Thìn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0398408995
 • Mai Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0961297234
  • Email:
   maithiha.baongoc@gmail.com
 • Lương Thị Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   097547266
  • Email:
   luongchau72@gmail.com