Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Địa chỉ: Trường mầm non Nậm Giải
Điện thoại: 0374616277
Hotline: 0374616277
Thông tin chi tiết:
Lô Thị  Thìn
Họ và tên Lô Thị Thìn
Ngày tháng năm sinh 13/10/1976
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Địa chỉ Bản Cáng - xã Nậm Giải
Điện thoại 0398408995
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách